LINKER     LINKS

                                   

              Wadahl Høgfjellshotell                                                           

                                      

                   Gålå Idrettsanlegg                                                                                                     Lauvåsen Fjellstue 

                                                

                Røsslyngsetra                                                                   Rønn seter                                        Gålå Alpin

                                

Peer Gynt Vegen                     Gålå Event                                          Heggerud Gård og Camping