Velkommen til Gålå
– og en hyggelig handel!

Sommeren 2019 var det 60 år siden Asbjørn og Kristine Wadahl startet det som i dag heter Gålå Handel. Butikken ble startet som en sommerbutikk og bygget ble satt opp for å kunne brukes til hytte om ikke butikken var liv laga. Det viste seg at dette var en vellykket satsing og butikken har vokst seg stor siden den spede starten i 1959.

Butikken ble utvidet i 1972, 1998 og 2007, før siste ombygging i 2021.

Ivars foreldre, Anne Sofie og Per Nord, tok over etter Anne Sofies foreldre i 1978. Etter hvert jobbet begge sønnene Anders og Ivar i butikken, og i 2014 tok Ivar over drifta.